ภาษาลาวพื้นฐาน 1


รหัส: 0005415
ชื่อหนังสือ: ภาษาลาวพื้นฐาน 1
หัวเรื่อง1: ภาษาลาวพื้นฐาน--แบบเรียน
ผู้แต่ง 1: วิเชียร อำพนรักษ์, ดร.
ผู้แต่ง 2:
ผู้แต่ง 3:
อักษรย่อผู้แต่ง: ว-ภ
ผู้แปล:
แปลจากเรื่อง:
ประเภทหนังสือ: ชั้นวางหนังสือแบบเรียน
ชื่อชุด:
เล่มที่:
ฉบับที่: 1
ครั้งที่พิมพ์: 2
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จำนวนหน้า: 168
ภาษา: ไทย
เลขมาตรฐาน: 974-9676-20-3
เลขเรียก: มร495.9191

บันทึก:

........