แบบเรียนอ่านและเขียน อักษรขอม อักษรธรรมลานนา อักษรธรรมอีสาน อักษรมอญ อักษรพม่า อักษรสิงหล อักษาโรมัน


รหัส: 0007514
ชื่อหนังสือ: แบบเรียนอ่านและเขียน อักษรขอม อักษรธรรมลานนา อักษรธรรมอีสาน อักษรมอญ อักษรพม่า อักษรสิงหล อักษาโรมัน
หัวเรื่อง1: อักษร--ภาษาต่างประเทศ
ผู้แต่ง 1: มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
ผู้แต่ง 2:
ผู้แต่ง 3:
อักษรย่อผู้แต่ง: ภ-บ
ผู้แปล:
แปลจากเรื่อง:
ประเภทหนังสือ: ชั้นวางหมวดหนังสือต่างๆ
ชื่อชุด:
เล่มที่:
ฉบับที่: 1
ครั้งที่พิมพ์: 1
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์: มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
จำนวนหน้า: 102
ภาษา: ไทย
เลขมาตรฐาน:
เลขเรียก: 495.91

บันทึก:

........