งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา


รหัส: 0008983
ชื่อหนังสือ: งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
หัวเรื่อง1: งานวิจัย
ผู้แต่ง 1: คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้แต่ง 2:
ผู้แต่ง 3:
อักษรย่อผู้แต่ง: ค-ง
ผู้แปล:
แปลจากเรื่อง:
ประเภทหนังสือ: ชั้นวางหนังสือแบบเรียน
ชื่อชุด:
เล่มที่: 1
ฉบับที่: 2
ครั้งที่พิมพ์: 1
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนหน้า: 252
ภาษา: ไทย
เลขมาตรฐาน: 978-974-364-655-3
เลขเรียก: มจร294.307

บันทึก:

........