หนังสือเรียนนักธรรม ชั้นโท ฉบับมาตรฐาน


รหัส: 0010548
ชื่อหนังสือ: หนังสือเรียนนักธรรม ชั้นโท ฉบับมาตรฐาน
หัวเรื่อง1: หนังสือเรียนนักธรรม ชั้นโท ฉบับมาตรฐาน
ผู้แต่ง 1:
ผู้แต่ง 2:
ผู้แต่ง 3:
อักษรย่อผู้แต่ง: ค-ห
ผู้แปล:
แปลจากเรื่อง:
ประเภทหนังสือ: ชั้นวางหมวดหนังสือต่างๆ
ชื่อชุด:
เล่มที่: 1
ฉบับที่: 6
ครั้งที่พิมพ์: 1
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์: เลี่ยงเชียง
จำนวนหน้า: 272
ภาษา: ไทย
เลขมาตรฐาน: 978-974-493-994-4
เลขเรียก: 294.315

บันทึก:

........